Боулваризм

Боулваризм – метод ведення переговорів про укладення колективного договору між адміністрацією фірми та профспілкою, за якого компанія, фірма роблять свої пропозиції профспілці, а відтак відмовляються від подальших переговорів (не йдуть на компроміси чи поступки). Назва походить від імені Л. Боулвара, колишнього президента з трудових відносин компанії «Дженерал електрик». Хоча практика боулваризма була визнана незаконною, він і досі використовується в державному секторі.

 

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.