Теорія держави та права

Правова глобалістика як новітня тенденція в юридичній науці

Правова глобалістика є новітньою наукою юриспруденції. Проте процес оновлення юриспруденції не слід пов’язувати виключно з глобалізаційними питаннями сьогодення. Це звичайний, онтологічний, природній процес, що зумовлюється розвитком людства, його історії, науковим, технічним ті іншими прогресивними еволюційно-пізнавальними процесами.

Громадський контроль за діяльністю органів внутрішніх справ як засіб забезпечення прав і свобод людини і громадянина в Україні

В Україні забезпечення прав і свобод людини і громадянина є одним із основних завдань процесу реформування українського суспільства, що набуває особливого значення в контексті європейської інтеграції України. Прагнення української держави стати повноправним членом світового співтовариства спрямоване на зміщення векторів діяльності правоохоронних органів з метою першочергового забезпечення ними національних конституційних норм та світових стандартів до тримання прав і свобод людини.

Проблеми трансформації права в умовах глобалізаційних процесів

Під впливом глобалізаційних процесів відбувається трансформація існуючих правових і державних явищ, поява нових, а тому виникає потреба у їх дослідженні, переосмисленні понять і конструкцій, які не відповідають сучасним реаліям, а також у створенні нового понятійно-категоріального апарату. Сучасний етап обумовлений трансформаційним періодом розвитку суспільства та ускладненням суспільних відносин, що вимагає не лише вдосконалення самих нормативно-правових актів, а й активізації наукових досліджень проблем формування права, правотворення, інституту реалізації права тощо.

Національна свобода як прояв політичної і економічної свободи

Сьогодні в Україні не має жодного політичного діяча чи «пересічного» політолога або юриста, які б не говорили про права і свободи громадян нашої держави, не піклувалися про їх стан (adhiber diligentiam) та не «захищали» (ad defendendum) від свавілля влади, опозиції або тих і інших разом взятих. Тобто, лементу з цього приводу багато, але все в основному зводиться до декларування прав і свобод громадян у Конституції або інших законодавчих актах країни.

Проблема плюралізму думок про праворозуміння та їх вплив на розвиток права в Україні

У світі існує безліч наукових ідей, концепцій, течій і точок зору про те, що таке право. Але тільки віднедавна проблематика динамічного процесу пізнання явища, яке називається правом, вийшла на передній план юридичної науки України та інших країн пострадянського простору.