Інформаційне право

Власність на фільми

У разі створення фільму, вихідних матеріалів фільму та фільмокопій за рахунок коштів державного бюджету держава виступає суб'єктом майнових прав автора на фільм, права вчасності на вихідні матеріали фільму та фільмокопії відповідно до умов укладеного з автором фільму договору.

Механізми захисту прав інтелектуальної власності на кінотвори встановлюються Цивільним кодексом України та Законом України "Про авторське право і суміжні права".

Особливості демонстрування продукції кінематографу

Продаж, передання в прокат населенню примірників фільмів на відеоносіях здійснюється за умови наявності на них інформації про індекс фільму, який визначає глядацьку аудиторію з обов'язковим попередженням споживача про встановлені обмеження.

Демонстрування фільмів кінотеатрами і кіновідеоустановками здійснюється за умови попередження глядача про встановлені обмеження та дотримання встановленого часу демонстрування фільмів:

  • "ДА", "ЗА" – на будь-яких сеансах;
  • "14" – на будь-яких сеансах, крім спеціальних дитячих;
  • "16" – на будь-яких сеансах, крім спеціальних дитячих;
  • "18" – на вечірніх сеансах з 18 години;
  • "Х21" – на вечірніх і нічних сеансах з 21 години.

Сутність кінематографії та загальні засади діяльності в галузі кінематографії

Кінематографічна діяльність від самого створення фільму до його демонстрування піддасться чіткому правовому регулюванню.

Кінематограф має свою історію. Ще в далеких 1880-х роках технологічний розвиток кінокамер дозволив захоплювати і зберігати окремі зображення на одній плівці. Це призвело до швидкого розвитку кінопроектору, що освічував зняту та віддруковану плівку та переносив зображення на екран, створював кінопоказ для великої аудиторії глядачів. Ці рулони стали називатись "рухомі зображення", звідки і походить англійське слово "movie".

Поширення продукції телебачення та радіомовлення

Згідно Закону "Про телебачення і радіомовлення" (ст. 5) цензура інформаційної діяльності телерадіоорганізації забороняється. Телерадіоорганізація є незалежною у визначенні змісту програм та передач. Не вмотивоване законодавством України втручання органів державної влади чи органів місцевого самоврядування, громадських чи релігійних об'єднань, їх посадових осіб чи працівників, а також власників у сферу професійної діяльності телерадіо організацій не допускається.

Неприпустимим с зловживання свободою діяльності телерадіо органі запій. Телерадіоорганізації в інформаційних блоках зобов'язані подавати інформацію про офіційно оприлюднену в будь-який спосіб позицію всіх представлених в органах влади політичних сил.

Правове регулювання діяльності телебачення та радіомовлення

Законодавство України про телебачення і радіомовлення складається з Конституції України, Закону України "Про інформацію", Закону України "Про телебачення і радіомовлення", законів України "Про систему Суспільного телебачення і радіомовлення України", "Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення", "Про телекомунікації", "Про радіочастотний ресурс України", міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.