Особливості демонстрування продукції кінематографу

Продаж, передання в прокат населенню примірників фільмів на відеоносіях здійснюється за умови наявності на них інформації про індекс фільму, який визначає глядацьку аудиторію з обов'язковим попередженням споживача про встановлені обмеження.

Демонстрування фільмів кінотеатрами і кіновідеоустановками здійснюється за умови попередження глядача про встановлені обмеження та дотримання встановленого часу демонстрування фільмів:

  • "ДА", "ЗА" – на будь-яких сеансах;
  • "14" – на будь-яких сеансах, крім спеціальних дитячих;
  • "16" – на будь-яких сеансах, крім спеціальних дитячих;
  • "18" – на вечірніх сеансах з 18 години;
  • "Х21" – на вечірніх і нічних сеансах з 21 години.

Демонстрування фільмів телеорганізаціями здійснюється за умови попередження про встановлені обмеження у програмах телепередач перед початком демонстрування фільму та додержання встановленого часу його демонстрування:

  • "14" – з 18 години до 6 години;
  • "16" – з 21 години до 6 години;
  • "18" – з 23 години до 6 години;
  • "Х21" – з 00 годин до 6 години.

Згідно Рішення Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення № 781 від 18 червня 2003 року кіновідеопродукція, що транслюється на телеканалах України, поділяється на три категорії, залежно від аудиторії, на яку вона розрахована. її показ по телебаченню мас супроводжуватися відповідними візуальними позначками.

I категорія (зелене коло) – аудіовізуальний продукт прирівнюється до класифікації фільмів "ДА" та "ЗА" за класифікацією. Фільми категорії І розраховані на глядачів будь-якого віку, в тому числі і на дітей.

II категорія (жовтий трикутник) – аудіовізуальний продукт прирівнюється до класифікації фільмів "14" та "16" за класифікацією. Рекомендується супровід чи дозвіл батьків або дорослих при перегляді.

III категорія (червоний квадрат) – для дорослих. Аудіовізуальний продукт прирівнюється до класифікації фільмів "18" та "Х21" за класифікацією.

Фільми та аудіовізуальний продукт, заборонені для розповсюдження і демонстрування в Україні, або заборонені для показу на каналах мовлення телебачення не підпадають під жодну категорію.

Під час трансляції візуальна позначка на телеекрані кіно-відеопродукції категорій II і III має постійно знаходилися у правому нижньому куті.

Кіновідеопродукція, що відноситься до категорії І, супроводжується відповідною позначкою на телеекранах протягом перших трьох хвилин трансляції.

Телекомпанії зобов'язані подавати візуальні позначки категорій II і III (трикутник та квадрат) в друкованих програмах своїх передач.

Єдиний розмір візуальних позначок повинен складати: висота чи діаметр позначки – 5% від висоти кадру телевізійного зображення, або 31 рядок телевізійного растру.

Візуальна позначка повинна бути суцільно зафарбована.

Джерело – глава з навчально-методичного посібника:

Тарасенко Р.В. Інформаційне право: Навчально-методичний посібник / МВС України, Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка. – Луганськ: РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2010. – 512 с.