Менеджмент

Які характерні особливості стратегій японських компаній?
Питання удосконалення методики аналітичної обробки інформації
Перспективи застосування реінжинірингу бізнес-процесів на підприємствах
Управління конкурентоспроможністю на підприємстві
Місія університету в системі освітнього менеджменту
Особливості чоловічого та жіночого стилю управління
Використання метода «PEGASUS » при проведенні ділових переговорів
Умови і чинники якості управлінського рішення
Аналіз чинників, що впливають на якість управлінських рішень у сфері туристичної індустрії
Мотивація як загальна функція менеджменту
Системно-процесний підхід до управління конкурентоспроможністю підприємства
Інформаційна підтримка процесу розробки і прийняття управлінських рішень
Напрямки використання інформаційних систем в менеджменті
Сутність і функції менеджменту підприємства
Підсистема управління трудовими ресурсами підприємства
Управління трудовими ресурсами як система
Методи нематеріальної мотивації трудової діяльності
Контроль як функція управління. Форми контролю
Особливості і методи розробки планів підприємства
Система і зміст внутрішніх планів
Сутність і принципи формування господарського механізму
Виробнича і організаційна структуризація підприємства
Основи самоменеджменту
Ділове спілкування в діяльності керівника
Оцінка праці керівника підприємства сфери послуг
Організація групової роботи
Ділове спілкування в професійній діяльності керівника
Сутність управління трудовими ресурсами
Управління персоналом підприємства торгівлі