Використання метода «PEGASUS » при проведенні ділових переговорів

В сучасних умовах становлення ринкових відносин українські підприємства прагнуть у своїй діяльності орієнтуватися на нові форми і методи. Це стосується і проведення ділових переговорів.

Проведення кабінетних та польових досліджень показали, що практика впровадження існуючих методів є не досить ефективною, що обумовлює актуальність даної теми.

Дослідженням даної теми займалися як зарубіжні так і вітчизняні автори, такі як М. Лєбедєва, У. Фішер, Т. Ларіна, Є. Гіляров, Х. Коен, М. Каі, О. Митрошенков, С. Шиффман, П. Ніренберг та інші. показав, що деякі аспекти даної проблеми залишилися не виявленими.

Метою даної роботи є розробка нового метода проведення ділових переговорів «PEGASUS(Пегас)». Розроблена модель подана на рисунку:

Розроблена модель проведення ділових переговорів «PEGASUS»

Згідно з поданою моделлю процедура ділової зустрічі складається з семи основних етапів:

  • 1.Р (позначення результату) – на початку переговорів потрібно чітко визначити кінцеві цілі, які повинні бути досягненні після їх завершення.
  • 2.E (пояснення очевидності) – цей етап передбачає аргументацію своєї позиції та контраргументацію позиції співрозмовника.
  • 3.G (досягнення згоди за результатами) – потрібно досягнути згоди між діловими партнерами задля усунення можливих протиріч між ними.
  • 4.A (активація гостроти відчуттів) – потрібно загострити увагу опонента на найважливіших питаннях та проблемах.
  • 5.S (підсумування кожного суттєвого рішення) – сторони приступають до розробки підсумкових домовленостей. Здійснюється робота над угодою учасниками переговорів і робиться остаточний вибір, що знаходиться у зоні допустимих для обох сторін рішень.
  • 6.U (розглядання важливих суперечливих моментів) – якщо при проведенні переговорів виникли якісь суперечливі питання, вони повинні обов’язково бути розглянуті.
  • 7.S (підсумування наступних кроків) – по закінченню зустрічі потрібно підсумувати всі обговорені питання, а також визначити план наступних дії та підсумувати його кроки.

Отже, на сучасному етапі становлення ринкових відносин українські підприємства можуть використовувати новий метод проведення ділових зустрічей «PEGASUS(Пегас)», завдяки якому підприємці та бізнесмени зможуть ефективно та успішно проводити переговори, заздалегідь знаючи та ретельно продумуючи свої кроки.

Джерело: Панчук А.С., Шіптенко К.В. «Використання метода «PEGASUS » при проведенні ділових переговорів»