Ділове спілкування в діяльності керівника

Ділове спілкування є процесом обміну думками, інформацією, забезпечується на основі взаєморозуміння досягнення цілей організації. Види професійного спілкування:

 • управлінське, спілкування по вертикалі;
 • ділове спілкування з представниками суб'єктів зовнішнього середовища організації (покупцями, партнерами, конкурентами);
 • внутрішньо організаційне ділове спілкування по горизонталі.

Розрізняють міжособове спілкування, спілкування між особою і групою, міжгрупове спілкування.

Комунікаційний процес формується з декількох елементів:

 1. Невербальні засоби комунікації:
  • пантоміміка (вираз обличчя, погляд, рухи тіла, просторове розташування);
  • зовнішній вигляд;
  • поведінка дія, що характеризує відношення до чого-небудь і до кого-небудь;
  • предмети (розташування і наявність);
  • запахи;
  • звуки;
  • колірна гамма.
 2. Ступінь сприйняття засвоєння одержувачем передаваної інформації залежить від ряду чинників:
  • вид передаваної інформації;
  • зміст передаваної інформації;
  • форма подачі вербальної інформації;
  • структура повідомлення;
  • засіб передачі повідомлення;
  • стереотипи мислення учасників спілкування;
  • упереджене сприйняття інформації;
  • характер взаємостосунків.

Досягнення згоди як елемент професійного спілкування менеджера підприємства торгівлі.

Правила ведення переговорів:

 • не змішувати предмет переговорів з його учасниками;
 • зосереджувати увагу на інтересах, а не на позиціях;
 • визначити прийнятні варіанти;
 • ґрунтуватися на використовуванні об'єктивних норм.

Джерела:

 1. Мазаракі А.А. та ін. Економіка торговельного підприємства. /Під ред. Н.М. Ушакової / - К.: “Хрещатик”, 1999. – 800с.
 2. Бланк И.А. Торговый менеджмент. – Киев: Украинско-Финский институт менеджмента и бизнеса, 1997. – 408 с.
 3. Лукашевич В.В. Основы менеджмента в торговле. – М.: Экономика, 1996. – 191 с.
 4. Экономика торгового предприятия: Учеб. Пособ. /С.Н. Лебедева, Н.А. Казиначикова и др.- 2-е изд. – Минск: Новое знание, 2002.
 5. Пигунова О.В. Стратегия коммерческой деятельности предприятия розничной торговли. – М.: Издательско-книготорговій центр “Маркетинг” , 2002.