Базова рентабельність

Базова рентабельність – рентабельність попереднього року, яка використовується у плануванні прибутку аналітичним методом. Визначається як відношення базового прибутку за звітний рік до повної собівартості продукції, робіт, послуг.

 

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.