Бонд

Бонд – облігація з фіксованим курсом, за якою її емітент зобов'язується сплатити тримачу фіксовану суму доходу у визначений час в майбутньому або сплачувати відсотки за півріччя чи щорічно. Відсотки можуть змінюватися протягом терміну дії облігації. Розрізняють короткотермінові бонди (період погашення до 5 років), середньотермінові (6-15 років) і довготермінові (понад 15 років).

 

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.