Білатеризм

Білатеризм – організація міжнародної торгівлі на підставі прямих угод, укладених безпосередньо між двома державами. Нині цю модель міжнародної торгівлі застосовують країни, що розвиваються. Для зовнішньої торгівлі розвинутих країн характерний мультилатеризм (багатосторонність).

 

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.