Біржова котировка

Біржова котировка фр. se coter – мати ціну) – встановлення гуртових цін на товари, що реалізуються в порядку біржової торгівлі, а також курсів цінних паперів та валют, які реєструють та публікують котирувальні комісії бірж. Кожна біржа здійснює облік, систематизацію та публікацію біржового котирування.

У країнах Заходу біржове котирування публікуються на початок та кінець ранкових та вечірніх біржових торгів (сесій). Так, на Нью-Йоркській фондовій біржі о 10 год. ранку спеціалісти або самі продавці й покупці встановлюють курс відкриття. Згодом, відповідно до попиту і пропозиції на певний вид цінних паперів, орієнтуються біржові котирування. На Токійській біржі котирування цінних паперів починається з фіксації курсу відкриття біржі, а пізніше здійснюється на основі поточного співвідношення попиту і пропозиції. Крім того, публікуються котирування продавців та покупців біржових цінностей (spot) та з відстроченою (forward) поставкою. Публікуються також середні та інші біржові котирування за кожний день роботи біржі. Хоч на біржах здійснюється лише 20% обсягу світової торгівлі продовольчими та сировинними товарами і понад 90% угод мають спекулятивний характер, біржові котирування досить об'єктивно відображають світовий рівень цін на біржові товари, їх офіційне опублікування – основа для встановлення цін на аналогічні товари на позабіржовій торгівлі. Зміну біржового котирування зумовлюють коливання економічної кон'юнктури, попиту та пропозиції на біржові товари, ціни їх продавців та покупців, прибутковість акцій тощо. За недостатньо відпрацьованого механізму біржових операцій, спекулятивних відхилень валютного курсу, кризових явищ значною мірою монополізованого ринку в Україні. Біржові котирування на іноземні валюти переважно завищені. Інформацію про біржові котирування публікують у біржових бюлетенях, інформаційних повідомленнях на дисплеях, у засобах масової інформації, у спеціальних виданнях.

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.