Блокування рахунків

Блокування рахунків – позбавлення органами державної влади власників банківських рахунків права вільно користуватися коштами. Запроваджується з певними економічними чи політичними цілями. Блокування рахунків може бути повним або частковим. Повне блокування рахунків застосовується переважно як санкція в умовах війни чи гострих політичних конфліктів. Так, у період розпаду СРСР були заблоковані валютні рахунки громадян в установах колишнього Зовнішекономбанку СРСР. Російська Федерація, проголосивши себе спадкоємницею активів цього банку, поступово розблоковує ці рахунки для своїх громадян. Рахунки громадян інших країн залишаються заблокованими. Часткове блокування рахунків запроваджується при валютних обмеженнях, щоб стримати відплив капіталів за кордон чи при реформуванні грошових систем з метою запобігання знеціненню нових грошей. Блокування рахунків може застосовуватися й щодо громадян або юридичних осіб своєї країни, а також до іноземних громадян, юридичних осіб чи держав. За часткового блокування рахунків дозволяється використання грошових коштів як виняток для окремих платежів (погашення судового позову, купівля іноземцями цінних паперів країни, що запровадила блокування рахунків, тощо).

 

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.