Бордеро

Бордеро – витяг з бухгалтерських документів, опис цінних паперів, здійснений банком, комплект документів при передачі перестрахувальником страхових ризиків перестрахувачу (попередній бордеро – з попереднього оцінного ризику, остаточний бордеро – з підсумковою оцінкою ризику і премії).

 

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.