Банкротство

Банкротство – встановлена судом неспроможність боржника сплатити свої зобов'язання, примусова ліквідація підприємства для поділу майна боржника між кредиторами. Підставою для відкриття справи з банкрутства в суді є неплатоспроможність юридичних осіб та їх спадкоємців, перевищення боргу, судовий позов одного або кількох кредиторів. Якщо майна боржника недостатньо для покриття витрат судочинства, клопотання про банкрутство відхиляється. Кредитори можуть у такому разі застосувати примусове виконання. Процедура порушення судової справи супроводжується публікацією рішення, реєстрацією його у торговому реєстрі й занесенням до земельного кадастру.

Справа про банкрутство порушується для впливу на боржників і кредиторів. З моменту порушення її солідарний боржник втрачає свої права й повноваження, йому забороняється відкривати власну справу і змінювати місце проживання. Деякі кредитори не мають переважного права на виплату боргу. Черговість виплат встановлює суд за результатами розгляду претензій усіх кредиторів існують кредитори й боржники конкурсної маси, тобто ті, що з'явилися після акта про банкрутство. До боргу відносять зарплату робітників, оклади службовців, плату за прокат, невиплачені гроші за виконану роботу протягом 6 місяців до початку справи про банкрутство. Кредитори з привілейованими вимогами мають законні вимоги щодо отримання зарплати, у т. ч. виплати на соціальне страхування та ін. Виплати соцстраху і зарплата робітників входять до обсягу конкурсної маси. Привілейованими є вимоги органів управління територій з приводу державних податків, вимоги громадських організацій. Решта конкурсної маси розподіляється серед непривілейованих боржників відповідно до розмірів участі у справі. На підставі чинного законодавства України після розгляду претензій кредиторів на основі їх конкурсу ліквідаційна комісія завершує всі розрахунки боржника і ліквідовує підприємство.

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.