Дзайбацу

Дзайбацу – система відносин між фірмами і банками в Японії, відповідно до якої крупні фірми організовані у невелику кількість груп. Кожна така група складається з 10 крупних корпорацій, що групуються навколо великого банку. Навколо кожної крупної корпорації формуються, у свою чергу до 100 невеликих фірм сателітів з 10-100 працівників, які складають окремі вузли, виготовляють деталі або надають послуги. Офіційно система дзайбацу була скасована в Японії після Другої світової війни, але фактично існує досі. Найпомітнішу роль у ній відіграють банки, які підвищують таким чином свою конкурентоспроможність, оскільки корпорації залежать від великих банків, що фінансують їх розвиток. Банки стежать, щоб жодна фірма не могла посісти чільне місце щодо торгового партнера.

 

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.