Джобер

Джобер – (англ. jobber – комісіонер) – ділер Лондонської фондової біржі, який на відміну від ділерів більшості фірм, не має права укладати безпосередньо угоди з клієнтами поза біржею. Джобери укладають угоди лише з маклерами та за власний рахунок. При встановленні стосунків з маклерами джобери зобов'язані вказати курси, за якими вони згодні продати та купити цінні папери. Різниця цих курсів – дохід джобера. Спеціалізуються на операціях з певними цінними паперами.

Кожний джобер має штат конторських службовців – уповноважених (користуються правами членів фондової біржі, мають право за дорученням джоберів укладати угоди) та неуповноважених (мають право виконувати лише окремі доручення) джоберів або його уповноважених.

 

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.