Економічна ініціатива

Економічна ініціатива – сукупність ідей окремих індивідів, трудових колективів та інших суб'єктів господарської діяльності, спрямованих на обґрунтування, розповсюдження та практичне втілення раціоналізаторських пропозицій, нових ідей, проектів щодо поліпшення діяльності підприємств, організацій, установ, удосконалення економічних відносин та управління ними.

 

Економічна ініціатива є способом подолання застарілого, утвердження нового, виявом мобілізації творчих, організаторських розумових здібностей людини, трудового колективу, окремих соціальних верств і груп та ін. Залежно від структури економічної системи розрізняють економічну ініціативу для вдосконалення продуктивних сил (наприклад, поліпшення професійної підготовки, освіти кадрів, зниження матеріаломісткості тощо), організаційно-економічних відносин (маркетингових досліджень, управлінських відносин на підприємстві та ін.), техніко-економічних відносин (відносин спеціалізації, кооперування, оптимальних розмірів підприємств тощо), відносин економічної власності (форм і систем заробітної плати, розподілу прибутків та ін.) й господарського механізму (пропозиції щодо вдосконалення державного регулювання народного господарства, використання ринкових важелів тощо). На мікрорівні стимулюванню і е сприяють впровадження гуртків якості, бригадної форми організації праці, раціональна діяльність менеджерів тощо.

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.