Ембарго

Ембарго (ісп. embargo – заборона, арешт) – засіб економічного та політичного впливу однієї або декількох країн на інші країни, який передбачає заборону вивозити з будь-якої країни або ввозити вбудь-яку країну товари, валюту, цінні папери, а також затримання суден, вантажів та іншого майна, що належить іноземній державі. Ембарго може бути застосоване як у воєнний, так і в мирний час у формі економічної блокади або репресивного економічного впливу на інші держави. Статут ООН передбачає можливість встановлення колективного ембарго (як одного з примусових заходів держав–членів ООН за рішенням Ради Безпеки) для підтримання або відновлення міжнародного миру й безпеки проти держави, дії якої загрожують міжнародній безпеці (наприклад, рішення ООН про встановлення ембарго на торгівлю з Іраком, який свого часу окупував сусідній суверенний Кувейт). Ембарго також означає заборону держави заходу в її порти суден інших країн, їх затримання і затримання вантажів.

 

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.