Економічні задачі

Економічні задачі – задачі, що розв'язуються у процесі економічного аналізу, планування, проектування, пов'язані з визначенням шуканих невідомих величин на підставі вихідних даних. На відміну від математичних задач, розв'язання економічних задач супроводжується пошуком даних, яких не вистачає, експертними оцінками, обговореннями та прийняттям рішень.

 

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.