Заміна

Заміна – 1) заміна виробництва та споживання одного товару іншим, подібним за якістю, 2) замша виконання посадових обов'язків однієї особи іншою в разі її відсутності.

 

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.