Комісіонер на роз'їзди

Комісіонер на роз'їзди – особа, яка від свого імені продає або купує товари й цінні папери на користь і за рахунок третьої особи. Комісіонер на роз'їзди отримує комісійну винагороду за послуги, розміри якої передбачено угодою.

 

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.