Кодифікація

Кодифікація – 1) систематизація, упорядкування обліково-статистичних та інформаційних матеріалів, а також документів їх кодуванням, 2) спосіб систематизації законодавства, що передбачає скасування застарілих і прийняття нових норм права.

 

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.