Кеш флоу

Кеш флоу – (англ. cash – гроші та flow – потік) – різниця між усіма грошовими надходженнями і платежами компанії, що характеризує її здатність виконувати поточні зобов'язання. «Кеш флоу» – міра ліквідності компанії.

Існує «Кеш флоу» позитивний (грошові надходження перевищують платежі) і негативний (виплати перевищують надходження). Негативний «Кеш флоу» необов'язково означає, що діяльність компанії збиткова (наприклад, коли компанія виконує контракт, яким передбачено поставку й оплату товару через кілька місяців). Гроші здебільшого надходять від виручки за реалізацію товарів, від сплати рахунків дебіторами, надходжень відсотків та дивідендів від інвестицій, орендної плати, розміщення власних цінних паперів, отримання довготермінових позик, продажу старих основних фондів. Суми до виплат здебільшого складаються з платежів за куплені товари, сплати кредиторської заборгованості, заробітної плати, відсотків, дивідендів, орендної плати, страхових внесків тощо. У підсумку «Кеш флоу» складається з чистого доходу і амортизаційних відрахувань.

 

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.