Компетентність

Компетентність (лат. competens – відповідний) – 1) сфера повноважень органу, який здійснює управління, а також посадової особи, коло питань, з яких вони мають право прийняття рішень. Сфера таких повноважень встановлюється законами, іншими нормативними актами, положеннями, інструкціями, статутами, 2) знання і досвід у певній сфері.

 

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.