Колегіальність

Колегіальність – форма обговорення і прийняття рішень групою осіб з урахуванням загальної думки тих, хто брав участь в обговоренні. Такий порядок прийняття рішень зумовлений відповідними нормативними вимогами (законодавчими актами, статуї ними документами, положеннями тощо) до найважливіших дій. Рішення можуть прийматись простою більшістю (половина голосів плюс один голос).

 

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.