Клеймо

Клеймо – відтиск, знак, позначка або печатка, яку ставлять на товар для фіксації його належності, року виробництва і виробника, а також для підтвердження відповідності виробу узаконеній пробі.

 

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.