Концерн

Концерн (англ. concern – фірма, підприємство) – об’єднання підприємств різних галузей народного господарства, учасники якого втрачають власність на засоби виробництва і вироблений продукт, а головна фірма здійснює за іншими учасниками об'єднання фінансовий контроль. Іноді для керівництва концерном створюється спеціальна компанія, учасники якої стають власниками контрольного пакету акцій підприємств, що входять до концерну.

Поява концернів зумовлена дією закону концентрації виробництва, розвитком процесів його комбінування (поєднання різних видів виробництва на одному або кількох підприємствах, де продукти одного з них є сировиною або допоміжними матеріалами для інших). На початкових етапах вищої стадії капіталізму в концерни об’єднувалися переважно підприємства однієї галузі промисловості. Після Другої світової війни виникнення і розвиток концернів відбуваються переважно на основі диверсифікації виробництва (розширення номенклатури продукції на міжгалузевій основі).

До концернів входять промислові, торговельні, транспортні підприємства, науково-дослідні установи, навчальні центри та інші підрозділи. Серед 500 наймогутніших корпорацій США понад 90% існують у формі багатогалузевих концернів, переважна більшість яких має підприємства в 11, а наймогутніші – у 30-50 галузях. При цьому кількість галузей, в яких діють концерни, зростає. Так, кожна із 200 промислових корпорацій США на початку 60-х мала свої підприємства у 13 підгалузях виробництва, а на початку 90-х – у 23.

Спільне управління концерном поєднує централізацію і децентралізацію. Централізоване управління здійснюється у сфері фінансів, науково-дослідних і дослідно-конструкторських розробок, обсягів і сфер інвестування. Всі інші питання вирішують учасники концерну значною мірою децентралізовано, через надання підприємствам, їх відділенням і філіям значної оперативно-господарської самостійності. Оптимальне поєднання стратегічних і тактичних питань здебільшого відбувається через механізм трансфертних (умовно-розрахункових) цін. З їх допомогою визначається внесок кожного підприємства, філії у створення прибутків. Між ними стимулюється здорова конкуренція в межах певних регіонів або у випуску основних груп товарів.

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 2. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.