Координація

Координація – складовий елемент управління для узгодження дій різних частин системи, що управляється. В основі координації – логіка здійснення виробничих і управлінських процесів. Виробнича координація передбачає розробку взаємопов’язаних планів обробки матеріальних потоків усередині виробництва і за його межами. Управлінська координація полягає в узгодженні діяльності виконавців, підрозділів, підприємств. Форми здійснення координації – наради, зустрічі, спеціальні плани координації, координаційні комітети та ін.

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 2. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.