Кореляція

Кореляція – ступінь лінійного зв’язку (залежності двох змінних). Основні види К: пряма, опосередкована та випадкова. Крайніми межами кореляції є значення від -1 (вказує на повний від’ємний зв’язок двох змінних), +1 (означає повний позитивний зв’язок двох змінних), а коефіцієнт кореляції, що дорівнює 0, – на відсутність зв’язку. Значення, що перебувають між крайніми величинами, вказують на ступінь взаємозв’язку.

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 2. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.