Крива байдужості

Крива байдужості – крива, що характеризує комбінації товарів, які мають для споживача однакову загальну корисність і забезпечують однаковий рівень задоволення потреб.

Поведінка споживачів на ринку товарів та послуг розглядається у три етапи:

  1. вивчення переваг, які надають покупці;
  2. аналіз бюджетних обмежень: обмеженість доходів споживачів на придбання предметів споживання;
  3. вибір (комбінація товарів), який може зробити споживач, з огляду на максимізацію задоволення своїх потреб і з урахуванням особистих уподобань та обмеженості доходів.

За теоретичного аналізу поведінки споживача допускають деякі спрощення. По-перше, вважають, що покупці можуть порівняти та класифікувати всі набори споживчих товарів та послуг: якщо з товарів А та В споживач обирає перший або другий, то він буде однаково задоволений обома. По-друге, всі уподобання транзитивні: якщо споживач надає перевагу товару А перед товаром В, а товару В перед товаром С, то він надає перевагу товару А перед товаром С, тобто покупці вибирають, порівнюючи предмети споживання, що гарантує раціональність (узгодженість) уподобань. По-третє, споживачі надають перевагу більшій кількості будь-якого товару над меншою.

Взаємозв’язок між попитом на товар і його ціною визначається корисністю товару з позицій споживача. Проте попит споживача на певний вид товару залежить також від його намірів щодо купівлі інших товарів. Споживач не лише зважає на обмеженість свого бюджету (купівля, наприклад, більшої кількості одного товару залишає менше можливостей для придбання іншого), а й враховує їх корисність (придбання, наприклад, більшої кількості чаю зменшує потребу в каві). Отже, споживач постійно стоїть перед необхідністю вибору оптимальної комбінації товарів та послуг, які він купує на ринку. Оптимальним вважають варіант, коли скорочення споживання одного виду товару (послуги) може бути компенсовано збільшенням споживання іншого товару без зниження загальної корисності всього набору споживчих благ.

Дослідження проблеми оптимального вибору зумовило запровадження в науковий обіг кривих байдужості. Припустимо, що споживач має вибрати комбінацію двох товарів (послуг). Він повинен враховувати не лише бажання мати певне благо, а й можливості, які визначають доступність для нього цих товарів. Будь-яка точка, що лежить вище від кривої байдужості, є бажанішою для споживача, ніж точка, що лежить на кривої байдужості. Будь-яка точка, що лежить нижче від кривої байдужості, означає для споживача менший рівень задоволення його потреб.

Крива байдужості має увігнуту форму. Це зумовлено тим, що зменшення кількості одного товару потребує збільшення кількості іншого для збереження загальної корисності набору товарів. Згідно з теорією граничної корисності певна кількість одного товару може бути замінена на більшу (меншу) залежно від збільшення (зменшення) граничної корисності. Криві байдужості не можуть перетинатися. Якщо припустити протилежне, то це порушує уявлення про поведінку споживача.

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 2. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.