Порядок утворення сільськогосподарських кооперативів

Процедурі створення сільськогосподарського кооперативу присвячено спеціальний розділ II Закону України «Про сільськогосподарську кооперацію», в якому зазначаються загальні умови створення сільськогосподарських кооперативів, порядок їх державної реєстрації, основний зміст статуту кооперативу, порядок його прийняття.

Загальними умовами створення сільськогосподарського кооперативу є такі:

  • створення його засновниками на добровільних засадах;
  • засновниками сільськогосподарського кооперативу можуть бути тільки громадяни України та юридичні особи, зареєстровані в Україні;
  • проведення установчих зборів та прийняття ними рішення про створення кооперативу;
  • державна реєстрація сільськогосподарського кооперативу.

Відповідно до Закону «Про сільськогосподарську кооперацію» кількість членів кооперативу не може бути меншою трьох. Якщо вона стане меншою, діяльність кооперативу припиняється внаслідок його ліквідації.

Процес утворення кооперативу поділяється на 2 основні етапи: 1) організаційний етап; 2) етап реєстрації кооперативу.

Перший етап має такі основні стадії:

  • встановлення ініціатором (або ініціативною групою) на добровільній основі тих, хто бажає створити сільськогосподарський кооператив;
  • вивчення кооперативного та іншого законодавства, яке регулює діяльність кооперативів, підготовка проектів потрібних для реєстрації документів (зокрема, статуту);
  • проведення зборів тих, хто бажає створити кооператив (установчих зборів); на них слід прийняти статут кооперативу.

Другим етапом є державна реєстрація кооперативу, який після цього вважається створеним.

Кооператив підлягає державній реєстрації у порядку, передбаченому для державної реєстрації суб'єктів підприємницької діяльності (п. 1 ст. 6 Закону України «Про сільськогосподарську кооперацію»). Що ж до підприємницької діяльності, то цей порядок встановлено ГК і конкретизовано у Законі України від 15 травня 2003 р. «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців».

Державна реєстрація кооперативу має для нього важливі юридичні наслідки:

  • по-перше, він отримує статус юридичної особи і стає повноправним суб'єктом цивільно-правових та інших відносин;
  • по-друге, ця реєстрація дає змогу зробити перші кроки в організації його діяльності: відкрити рахунок в банку, взяти в разі потреби приміщення чи земельну ділянку в оренду, виробити за дозволом міліції печатку, штампи тощо.