Правовий режим майна та землі сільськогосподарського кооперативу

Для здійснення своєї статутної діяльності кооператив формує відповідні майнові фонди:

  • пайовий, який формується із пайових внесків членів кооперативу;
  • неподільний – із вступних внесків і відрахувань доходу кооперативу. Цей фонд не може бути розподілений між членами кооперативу, крім випадків, зазначених у законі;
  • резервний – утворюється із різних джерел і призначений для покриття можливих втрат (збитків);
  • спеціальний – складається з цільових внесків членів кооперативу та інших надходжень.

Для реалізації свого права стати членом кооперативу фізична або юридична особа, крім подання письмової заяви, повинна сплатити вступний і пайовий внесок.

Згідно із Законом «Про сільськогосподарську кооперацію» вступний внесок – це внесок фізичної або юридичної особи в грошовій формі понад пай при вступі в кооператив для організаційного забезпечення його діяльності в розмірах, встановлених статутом. Вступний внесок зараховується в неподільний фонд і у разі виходу з кооперативу не повертається. Вступні внески здебільшого утворюють початкову матеріальну базу, кошти якої використовуються, в основному, на організаційному етапі створення кооперативу і вносяться до моменту його державної реєстрації.

Пайовий внесок (пай) – майновий внесок члена кооперативу у створення та розвиток кооперативу, який здійснюється шляхом передачі кооперативу майна, в тому числі грошей, майнових прав, а також земельної ділянки.

Закон «Про сільськогосподарську кооперацію» поділяє пайові внески на основні і додаткові. Обов’язковий пайовий внесок вноситься в обов’язковому порядку і є підставою для надання права голосу і можливості брати участь в діяльності кооперативу тощо. Ознаками додаткового пайового внеску слід вважати наступні: 1) це внесок понад обов’язковий пайовий внесок; 2) передається лише за власним бажанням; 3) вноситься до пайового фонду.

У Законі «Про сільськогосподарську кооперацію» врегульована й майнова відповідальність кооперативу. Згідно зі ст. 23 Закону, кооператив відповідає за своїми зобов'язаннями всім належним йому майном. Члени кооперативу відповідають за зобов'язання кооперативу тільки в межах пайового майнового внеску.

Здійснення виробничої діяльності в сільському господарстві неможливе без використання земель як основного засобу виробництва, що є істотною особливістю сільськогосподарського виробництва. Йдеться про використання насамперед не будь-яких земель, а земель сільськогосподарського призначення. Чинне законодавство України передбачає кілька можливих способів отримання сільськогосподарським кооперативом землі для ведення виробничо-господарської діяльності, а саме, через:

  • передачу йому земельної ділянки у власність місцевими радами відповідно до їхньої компетенції;
  • придбання кооперативом земельних ділянок у власність;
  • оренду земельних ділянок.

Земельні ділянки передають у власність сільськогосподарським кооперативам відповідні місцеві ради, на території яких вони (ділянки) розташовані.

Земельна ділянка сільськогосподарського кооперативу може також бути сформована внаслідок об'єднання в один масив приватних земельних ділянок громадян, які створюють кооператив. Особи, які вступатимуть до членів кооперативу після його створення, можуть вносити свою земельну ділянку чи передавати право користування нею як обов'язковий пайовий внесок.