Класифікація підприємств

Підприємства розрізняються між собою за багатьма характеристиками. В основному підприємства класифікуються за такими ознаками:

 • Галузева спеціалізація підприємства.
 • Предметна спеціалізація підприємства.
 • Структура виробництва.
 • Потужність виробничого потенціалу підприємства.

Першою ознакою, за якою розрізняються підприємства, є їх о галузева спеціалізація. За галузевою спеціалізацією підприємства можна поділити на:

 • Промислові підприємства, які виготовляють продукти харчування, одяг, взуття, меблі, побутову техніку і багато іншого, що необхідно людині, а також виготовляють машини, устаткування, :а інструменти, добувають сировину, паливо, виготовляють різні матеріали, виробляють електроенергію і т.п.
 • Сільськогосподарські підприємства, які займаються виробництвом рослинницької, садівничої, овочівницької, виноградарської продукції, вирощують різні види худоби і т.п.
 • Підприємства будівельної індустрії, які забезпечують будівництво виробничих, допоміжних, адміністративних, житлових і соціально-культурних будинків і споруд.
 • Транспортні підприємства, які здійснюють перевезення продукції і пасажирів.

Найважливішою ознакою класифікації підприємств є їх предметна спеціалізація, за якою усі підприємства можна поділити на:

 • Підприємства харчової промисловості.
 • Підприємства легкої промисловості.
 • Підприємства машинобудування.
 • Підприємства хімічної промисловості.
 • Металургійні підприємства.
 • Підприємства деревообробної промисловості.
 • Підприємства, що виробляють будівельні матеріали та ін.
 • Підприємства сільського господарства.
 • Підприємства будівництва.
 • Підприємства транспорту.

Галузева і предметна спеціалізації підприємств на практиці не завжди можуть бути чітко позначені, що пов'язано з необхідністю диверсифікованості діяльності для забезпечення високого рівня стабільності. Тому багато підприємств займаються одночасно виробництвом великого числа видів продукції, при них існують відповідні підрозділи будівництва, транспорту. Багато промислових підприємств включають у свій склад аграрні підприємства, а великі аграрні підприємства усе активніше займаються переробкою сільськогосподарської продукції, створюють переробні виробництва, будівельні і транспортні ділянки.

Третьою класифікаційною ознакою є структура підприємства. За структурою всі підприємства можна поділити на:

 • Вузькоспеціалізовані.
 • Багатопрофільні.
 • Комбіновані.

Вузькоспеціалізовані – це підприємства, які виготовляють обмежений асортимент продукції масового чи великосерійного виробництва, наприклад, з випуску тканин, вироблення електроенергії, виробництва чавуну, сталі, видобутку вугілля, нафти і т.п.

До багатопрофільних належать підприємства, які випускають продукцію різноманітного асортименту і різного призначення. Такі підприємства зустрічаються як у промисловості, так і в сільському господарстві.

Комбіновані підприємства в класичному вигляді зустрічаються найчастіше в хімічній, текстильній і металургійній промисловості, у сільському господарстві. Суть комбінування виробництва полягає в тому, що один вид сировини чи готової продукції на тому самому підприємстві перетворюється паралельно чи послідовно в другий, а потім у третій вид. Наприклад, вирощене зерно переробляється на борошно, а потім з нього випікають хліб.

Класифікація підприємств за потужністю виробничого потенціалу (розміру підприємства) одержала найбільше поширення. При цьому виділяють:

 • Малі підприємства.
 • Середні підприємства.
 • Великі підприємства.

При віднесенні підприємств до однієї з трьох класифікаційних груп використовують такі показники:

 • чисельність персоналу;
 • обсяг продукції, що випускається, у вартісному вираженні;
 • вартість засобів виробництва або займана територія (для сільськогосподарських підприємств).

Малі підприємства – це підприємства з невеликим обсягом виробництва та реалізації продукції і з малою чисельністю персоналу. За законодавством України до малих підприємств належать підприємства з чисельністю не більше 50 чоловік і обсягом виробництва продукції не більше ніж на 1 млн. гри.

До середніх підприємств можна віднести суб'єкти господарювання з чисельністю персоналу до 500 чол. і виробництвом продукції до 10 млн. грн.

Великими підприємствами можна вважати суб'єкти господарювання, у яких чисельність персоналу перевищує 500 чол. і обсяг виробництва (реалізації) продукції понад 10 млн. грн.