Аутсайдер

Аутсайдер – (англ. outsider – сторонній) – це:

  • компанія, підприємство будь-якої галузі економіки, що не входить до монополістичного об'єднання підприємців цієї галузі;
  • особа, яка не постійно спекулює на біржі, біржовий спекулянт-непрофесіонал;
  • «винахідник збоку» (не є працівником певного підприємства);
  • брокер, який не є членом біржі, але має дозвіл працювати в торговому залі за дотримання встановлених правил біржової роботи.

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.