Банківська школа

Банківська школа – школа, що висунула теорію, згідно з якою роль банків полягає в емісії такої кількості грошових засобів, яка відповідає дії природного закону, тобто необхідних для придбання вироблених у країні товарів та послуг. Представники банківської школи (А. Сміт, Дж. Фуллартон та ін.) обстоювали також конвертацію банкнот, вважали, що їх обіг саморегулюється.

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.