Бід

Бід – 1) пропозиція конкретної ціни купівлі товару або укладення контракту, 2) зобов'язання на купівлю товару за конкретною ціною, 3) надбавка до ціни на аукціоні, 4) ставка за цінними паперами, депозитами.

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.