Біржова інтервенція

Біржова інтервенція – вплив на біржові курси цінних паперів купівлею або продажем значної кількості акцій. Крім того, біржова інтервенція – це втручання держави, банків і крупних підприємств в операції на фондових біржах з метою штучного впливу на курси цінних паперів. Біржова інтервенція є однією з форм біржової спекуляції. Держава здійснює таку інтервенцію для зміцнення державного кредиту, вдаючись до скуповування державних цінних паперів.

 

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.