Валютна інтервенція

Валютна інтервенція – форма валютної політики, що передбачає втручання центрального банку в операції на валютному ринку з метою впливу на курс національної валюти. Методами такого впливу є купівля-продаж значної кількості іноземної валюти.

 

Валютна інтервенція – це втручання національного банку в операції на валютному ринку через купівлю-продаж іноземної валюти з метою впливу на національну валюту. Для підвищення курсу національної валюти національний банк продає іноземну валюту, для зниження її курсу – скуповує іноземну валюту. Можливості впливу на валютний курс визначаються розмірами валютних резервів і тому обмежені. Валютна інтервенція – різновид валютної політики і має тимчасовий вплив на валютний курс, який формується під дією ринкових сил. Валютна інтервенція почала застосовуватися в XIX ст., набула поширення в умовах сучасної Ямайської валютної системи. У Європейській валютній системі валютна інтеграція використовується її членами під час коливань курсів валют за межі встановлених параметрів. З переходом до режиму «плаваючого» валютного курсу валютна інтервенція закономірна й необхідна.

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.