Валютна ліквідність

Валютна ліквідність – показник, що характеризує платоспроможність окремих країн та їх угруповань, здатність своєчасно виконувати свої платіжні зобов’язання у відповідних засобах.

Використовують різні методики визначення рівня плато спроможності. Одна з найпростіших ґрунтується на оцінці стану державних валютних резервів. За іншою методикою зіставляють суми платежів іноземним кредиторам з експортною виручкою.

 

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.