Валютний демпінг

Валютний демпінг – розширення експорту товарів і послуг за зниженими (нижче від світових) цінами внаслідок зниження курсу національної валюти більшою мірою, ніж зменшення її купівельної спроможності всередині країни. Купуючи товари на внутрішньому ринку за нижчими цінами, експортер продає їх на зовнішньому ринку за більш стійку валюту, обмінює її на більшу кількість знеціненої національної валюти й отримує курсовий прибуток.

 

Валютний демпінг використовують як засіб боротьби за розширення ринків збуту. На відміну від валютного демпінгу, товарний демпінг здійснюється переважно за рахунок субсидій експортерам із державного бюджету. Використання валютного демпінгу сприяє впровадженню «плаваючих» курсів валют. Щоб обмежити його використання, на конференції ГАТТ у 1967 було прийнято міжнародний Антидемпінговий кодекс, який передбачає спеціальні санкції при застосуванні валютного демпінгу. В Україні у 1993-95 валютний демпінг існував при встановленні заниженого фіксованого курсу й при експорті продукції металургійної промисловості.

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.