Валютна біржа

Валютна біржа – установа, в якій на підставі чинного законодавства здійснюється регулярна й упорядкована торгівля іноземною валютою відповідно до попиту і пропозиції. Як самостійний елемент інфраструктури валютній біржі збереглася лише в деяких країнах (у ФРН, Франції), в решті цю роль виконують найбільші банки. В Україні валютними біржами є Українська міжбанківська валютна біржа в м. Києві.

Члени валютної біржі – комерційні банки (які отримали ліцензію від центрального банку на проведення валютних операцій), інші фінансові інститути, що мають право на здійснення валютних операцій.

 

Основні види операцій, які здійснюють на валютній біржі: 1) укладання угод з членами біржі на купівлю чи продаж іноземної валюти відповідно до ринкового курсу (встановлюється на основі купівельної сили валют і коливань попиту та пропозиції), 2) визначення ринкових курсів іноземних валют, 3) здійснення розрахунків у національній га іноземній валюті відповідно до укладених на біржі угод, 4) проведення операцій центрального банку щодо підтримки ринкового курсу національної валюти, в т. ч. через валютну інтервенцію (значний цілеспрямований разовий вплив центрального банку на валютний ринок і валютний курс).

Купівлю-продаж валюти на біржі можуть здійснювати лише члени біржі за власний рахунок або за рахунок своїх клієнтів (підприємств своєї країни та уповноважених банків – не членів біржі), після чого така валюта зараховується на спеціальний рахунок і може бути використана на певні цілі. Ринковий курс національної грошової одиниці України було запроваджено в 1994 з відновленням роботи Української міжбанківської валютної біржі. Проте внаслідок штучного утримання завищеного курсу карбованця у попередній період та адміністративного розподілу валютних ресурсів відбулася значна девальвація карбованця. В 1995-97 середньорічний сукупний попит на іноземну валюту перевищував 2 млрд. дол., що було зумовлено обсягами від'ємного сальдо платіжного балансу та виплатами зовнішнього державного боргу. Водночас у 1996-97 зросли надходження за ОВДП від нерезидентів, що сприяло поповненню резервів НБУ і забезпеченню стабільності гривні. В 1998 збільшилося від'ємне сальдо торговельного балансу, обсяги виплат по зовнішньому боргу, що призвело до зростання потреби в іноземній валюті та значної девальвації гривні (її обмінний курс з 1 січня по 1 жовтня знизився на 71,5%). У 1997 в Україні налічувалося 24 фондові біржі, на яких було укладено угод на суму майже 400 млн. грн.

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.