Валютна спекуляція

Валютна спекуляція – діяльність банків, фірм та фізичних осіб щодо зміни валютних курсів на валютних ринках з метою отримання прибутків. Валютна спекуляція здійснюється як при проведенні валютних операцій, так і без них. У першому випадку це відбувається при виконанні термінових валютних угод, при відсотковому арбітражі без майбутнього (форвардного) покриття. В другому – у формі навмисної відмови від страхування валютного ризику (відмові від хеджування). Виграш або втрата від валютної спекуляції залежать насамперед від правильної оцінки її учасниками динаміки валютних курсів. Втрати від таких спекуляцій можуть призвести до банкрутства банків, фірм, фізичних осіб.

Масштаби валютної спекуляції зростають у разі встановлення економічно необґрунтованих офіційних курсів або спеціальних валютних курсів. Для обмеження валютної спекуляції центральні банки встановлюють комерційним банкам ліміти на відкриту валютну позицію або на окремі валюти. Можливість проведення валютної спекуляції зросла в умовах переходу розвинутих країн від фіксованих валютних курсів до «плаваючих». У 70-х валютні спекулянти одержали до 12 млрд. дол., які втратили на курсовій різниці центральні банки Франції, ФРН, Великобританії та інших країн все. Україні здійснювалася у значних масштабах в умовах існування фіксованого валютного курсу. Між ним та ринковим курсом у середині 1994 існувала подвійна різниця, що сприяло збагаченню мафіозних структур та корумпованих чиновників. Водночас встановлення офіційного заниженого валютного курсу карбованця мало деякі позитивні наслідки, які певною мірою випливають з тих вигод, які несе експортерам занижений курс валюти.

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.