Валютна дипломатія

Валютна дипломатія – складова частина дипломатичної діяльності, пов'язана з міжнародними аспектами економічних зв'язків у зовнішній політиці. Валютна дипломатія зосереджується на вивченні ринків товарів, світової кон'юнктури, цін, веденні економічних та торговельних переговорів, налагодженні зв'язків з діловими колами та фірмами, участі у міжнародних конференціях і нарадах з економічних питань. Валютна дипломатія використовує дипломатичні методи та цілі у валютній сфері. Наприклад, за допомогою валютних пільг полегшуються умови торгівлі, надаються позики або з метою досягнення певних політичних та економічних цілей ускладнюються умови їх отримання. Валютна дипломатія визначається цілями зовнішньої політики і є засобом здійснення стратегічних зовнішньоекономічних акцій. У більшості розвинутих країн для досягнення певних цілей валютної дипломатії створюється відповідний апарат, який є складовою частиною Міністерства фінансів, у деяких посольствах існує посада радника з міжнародних валютних та фінансових питань.

 

Проблеми проведення дієвої валютної політики українським зовнішньоекономічним відомством ускладнюються загальною кризою в економіці, відсутністю необхідних організаційних структур та фахівців із стабілізацією економіки України можливості валютної дипломатії для неї розширюватимуться.

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.