Вік устаткування

Вік устаткування – характеристика фізичного і морального зношування устаткування залежно від року випуску або встановлення. Розрізняють фізичний вік устаткування що обчислюється з часу придбання або встановлення устаткування, і технічний вік устаткування, який обчислюється з часу випуску моделі.

 

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.