Вебер (Weber) Макс

Вебер (Weber) Макс (1864–1920) – німецький соціолог, економіст, історик. Вважав проблеми політичної економії однобічними, тому виступав за широкий підхід до економічних явищ. Мету своїх досліджень вбачав у тому, щоб в основу суспільної науки покласти відкриті закономірності, можливість кількісного аналізу і принцип раціоналізму, на основі яких можна пояснити поведінку людини. Це дало йому змогу розробити поняття «ідеальний тип», за допомогою якого можна обґрунтувати категорію «людина економічна» та інші поняття.

 

Всупереч положенням Маркса, що ідеї е лише елементом надбудови, Вебер стверджував, що вони самостійні, а їхнє функціонування – основа економічного зростання. Вебер не погоджувався також з марксистським твердженням про відчуження найманих робітників від засобів виробництва (таке відчуження нібито існує лише на великому підприємстві), запевняючи про наявність бюрократизації політичного і суспільного життя. Економіку Вебер розглядав як систему, учасники якої оцінюють свої рішення на раціональному зіставленні корисності й витрат (ці ідеї запозичені з австрійської школи), але визнавав, що ринкова рівновага недостатньо стійка.

Не погоджувався Вебер і з тезою А. Сміта про те, що прагнення до особистої вигоди обов'язково приносить користь суспільству, справедливо зауважував, що між особистими і суспільними інтересами існують суперечності. Елементом капіталістичної економіки він вважав і раціональну державну організацію. За Вебером, капіталізм є раціональною формою господарства, однак висока раціональність системи, що підтримується спеціалістами і фанатиками організації, призводить до втрати особистої свободи небагатих людей, до зменшення кількості справді культурних особистостей. Економічна раціональність супроводжується раціоналізацією права й управління, грошового обігу (останній дає змогу здійснювати планування), завдяки чому досягається гранична економічна ефективність. Вебер обґрунтував положення про розширення бюрократизації економічного життя за соціалізму.

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.