Відпочинок

Відпочинок – сукупність видів діяльності, в процесі яких задовольняються соціальні, духовні та інші нематеріальні потреби людини, поновлюються її фізична, розумова, нервова енергія тощо, розвиваються особистісні якості. Відпочинок – частина вільного часу людини.

Розрізняють понад 40 видів діяльності людини в процесі відпочинку, головні з яких – творчість (наприклад, конструювання), використання засобів масової інформації, відвідування закладів культури, заняття фізкультурою і спортом, спілкування з іншими людьми, пасивний відпочинок тощо.

 

Сукупність видів діяльності в процесі відпочинку об’єднують у дві підгрупи:

  • активна – фізичні та розумові види такої діяльності,
  • пасивна (відвідування кінотеатрів, перегляд телепередач та ін.).

Внаслідок відновлення здатності людини до праці в процесі відпочинку, швидкого розвитку в передових країнах світу індустрії розваг тощо категорія «відпочинок» все більше наповнюється елементами економічного змісту. Свідченням цього є те, що витрати жителів ЄС на відпочинок та розваги уперше в 1987 перевищили витрати на харчування. Залежно від змістовності відпочинок формується відповідний тип людини економічної (людини-працівника і людини-власника), особистості, а отже, риси основної продуктивної сили.

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.