Гарантійне випробування устаткування

Гарантійне випробування устаткування – випробування технологічного устаткування або цілого промислового об'єкта, що знаходиться в експлуатації, на відповідність встановленим у контракті гарантійним характеристикам – ККД, продуктивності, якості продукції, що випускається, її енергомісткості, ресурсовитратності, екологічності тощо. Гарантійне випробування устаткування проводять наприкінці гарантійного періоду експлуатації спільно з постачальниками і замовниками або з участю залучених спеціалізованих фірм.

 

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.