Гап

Гап – різке зниження ціни біржового товару, за якого мінімальна ціна попереднього біржового дня перевищує максимальну ціну поточного дня, різке підвищення ціни товару, за якого максимальна ціна попереднього дня була нижчою від мінімальної ціни поточного.

 

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.