Група якості

Група якості – громадське об'єднання робітників, інженерно-технічних працівників та службовців на добровільних засадах у підрозділах підприємств з метою виявлення, вивчення і вирішення практичних завдань підвищення ефективності виробництва та якості продукції, яку вони випускають.

 

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.