Гонорар

Гонорар (лат. honorarium – винагорода за послуги) – грошова винагорода, яку виплачують автору літературного, музичного, наукового твору, винаходу, а також його спадкоємцям за публікацію і використання його творів. Гонорар може бути визначений авторським правом.

 

Джерело:

Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2000. – 864 с.